บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน

.

ติดต่อสอบถามการบริการ

 

ที่อยู่ : เลขที่ 50 โครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน กรุงเทพ ฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์: 02-561-4670, 061-934-9151 
อีเมล: -
LINE ID:@kusoillab

 
TOP