ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา

เพื่อให้โอกาสนิสิตและภาควิชาฯ ได้มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมการสนับสนุนของท่านยังสามารถนำไปลดย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า!! มาร่วมกันพัฒนาการเกษตรไปด้วยกันนะครับ

.

TOP