ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาปฐพีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาปฐพีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

-

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาปฐพีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00-8.35 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  (รายละเอียดเพิ่มเติมในบัตรเชิญ)

ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ มีอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้บริการนิสิต ผู้ปกครอง และญาติที่มาร่วมงานฯ และขอความร่วมมือจากทุกท่านให้งดนำพาหนะเข้ามาจอดในลานจอดรถของภาควิชาฯ ในวันดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดงานฯ

TOP